domingo, 9 de octubre de 2011

Tèniques d'expressió graficoplàstiques

Procediments i materials
- El suport
- El pigment - color
- L'aglutinant
- El dissolvent
- El medium

El suport
Estructura que rep la pintura o el dibuix

El pigment - color
S'orgeixen dels minerals, terres naturals, pigment pols: (animals, vegetals, i quimic)

El dissolvent 
- L'igua: per a tècniques aquoses
- Aguarras: per a tècniques grasses

La aparició del paper
Un xino, Tsai-Lun va crear el paper al 105 d.C

S. VIII El arabs imposen l'us dels draps

El paper es una fulla prima que s'obte a partir de la unió física de matèries

Tècniques seques
- Sanguina
- Conté
- Cretes
- Llapis de grafit
- Carbonet
- Pastels

Procediments aquosos 
- Tremp de goma
- Tremp de cola
- Tremp d'ou
- Tremp de caseïna
- Tremp polímer

L'aquarela: goma arabiga + pigments + retardants assecants.


Procediments grassos 
- Pintura a l'oli
- Ceres


No hay comentarios:

Publicar un comentario